Kringskära

Old Swedish Dictionary - kringskära

Meaning of Old Swedish word "kringskära" (or kringskæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kringskära Old Swedish word can mean:

kringskära (kringskæra)
1) omskära. " jak var föddir oc kringskorin" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 213. - bildl. iak är ey kringskorin (incircumcisus) i minom ordhom oc ey wäl talande KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 290. " han hafdhe ey kringskorith maal (incircumcisis labiis)" ib 291.
kringskära (kringskæra)
2) rundKLippa. " brödhrene kringskaro hänna haar" KL 326. " tok af sino hofdhe som kringskorit var" ib 337. " han loot them lära sik badha raka ok swa kring skära" MD (S) 289. - Jfr kringum skära.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kringskära may have also been written as kringskæra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚿᚵᛋᚴᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back