Kringum gärdha

Old Swedish Dictionary - kringum gärdha

Meaning of Old Swedish word "kringum gärdha" (or kringum gærdha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kringum gärdha (kringum gærdha)
kringgärda, omgifva, innesluta. han !UDDA_TECKEN?: choren) skal kringom gärdhas (circumsæptus sit) mz iärngaDDrom Bir 4: 84. Jfr umkring gärdha.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kringum gärdha may have also been written as kringum gærdha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kringom- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᚿᚵᚢᛘ:ᚵᛅᚱᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
➞ See all works cited in the dictionary

Back