Krista

Old Swedish Dictionary - krista

Meaning of Old Swedish word "krista" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krista
trycka, klämma, krama. intrans. thz skiin wtan hwar innan kryster GO 428. iosep. .. vidhir frestar dragha wt spikin af the hanVallius. 1850--54.">Dinne. än han kan äkke väl atkomma. .. vtan han kriste ok kome offast vidhir handena Vars herra Bo 210. " krista wid riff (preme costas)" GO 958. - trans. thän fughil är rath krysther som i handom haffs GO 209. " krystä honom j häll mz sinä hender" Va 24. " kryste han henne finger" Vallius. 1850--54.">Di 94. iosep. .. widerfrestadhe ath draga wth spiken aff the handena än han kunde ey wäl ath koma. .. wthan han crysten oc kom mykit fasth widh henderna aa warom herra Lg 3: 97. - krama, utpressa. iak togh wiinbärin, oc kriste mostin i karith MB 1: 235. - pressa ostkar ther ostin skal wti kristas (formabitur) Vallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 102.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • krysta.
  • -a GO 958 ),
  • krista ater , trycka tillbaka. diäfla krysto thom atir nidher j brunin Pa 22. - Jfr utkrista.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back