Kristin

Old Swedish Dictionary - kristin

Meaning of Old Swedish word "kristin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kristin
kristen. " thz ij kristin vardha vil" KLemming. 1844.">Fl 2057. varþ cristen Bu 15. siþan rom var cristet ib 9. " yspanie kunugar ok portugalie som baþe äru cristne" ib 176. " guz ouen ok cristna kiRKio" ib 401. " sa cristet folk þola pino" ib 510. at leta mera cristit folk til pino Bil 423. han lönte sik cristin wara: ther til at han gathe swa myKLo hemelikare mz godhe fortalan tröst cristit folk ib 475. fik witha sin son kristin ib 618. " cristnom mogha til tröst" SD NS 2: 134 (1409). kristne män KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 232. af krisnum manne äldir komo SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). cristamännä taal. .. öktis KL 140. vaxte crisna manna taal ib 142. " saman kalladho allan crisnan mogha ib. badhe aff crisne och crisne fiender" FH 7: 78 (1509). oppa cristedh blodh FM 96 (1497-1501). han forbödh. .. at göra nocot meen nokrom cristnom manne, for cristna thro Bil 377. " mz rätte cristne troo" ib 860. kierdo tha a christaum at the wrdho träla cristne, som iordrikis herra waro hedhe Bi 646. KLemming. 1844.">Flyþo þe cristno Bu 177. " syntes þöm cristno sanctus iacoBus ib. the hedno tappado the crisne wnno" RK 1: 142. Jfr iäm-, o-kristin.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • cristen.
 • cristit.
 • cristet.
 • cristedh FM 96 (1497-1504). ack. m. kristin. crisnan KL 142.
 • cristna Bil 377.
 • cristna Bu 404.
 • cristnom Bil 377 ; SD NS 2: 134 (1409).
 • krisnum SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). f. cristne Bil 860.
 • cristno Bu 401.
 • kristne.
 • cristna.
 • crisna KL 142.
 • cristna Iv 18, 5054.
 • cristne FH 7: 78 (1509).
 • kristna Fl 97.
 • cristno Bu 177.
 • crisno RK 1: 129.
 • crisne ib 142, 149.
 • cristne Bil 108 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᛋᛏᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back