Kristinhet

Old Swedish Dictionary - kristinhet

Meaning of Old Swedish word "kristinhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kristinhet Old Swedish word can mean:

kristinhet
1) = kristindomber 1. skreff han om gudh oc cristenhetena mangha stora böker Lg 675.
kristinhet
2) = kristindomer 3. bätra riddarskap jak ey wet jnnan all cristenheth RK 1: 2719. Su 166. BSH 4: 201 (1496). FH 7: 78 (1509).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • crisnehet: -hetzens FH 7: 78 (1509) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛁᛋᛏᛁᚿᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back