Kroker

Old Swedish Dictionary - kroker

Meaning of Old Swedish word "kroker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kroker Old Swedish word can mean:

kroker
L.
kroker
1) krok, hake. - fiskekrok. MP 5: 116. PMSkr 364. - (?) tillnamn. magnus krokir KTb 143 (1424). ib 149 (11422), 152 (1437), 161 (1449).
kroker
2) krok, årder. - krokland (endast i Finland förekommande benämning). Se Sdw 2: 1251. en haffuer kroker, lighiande j pysw Svat 163 (1378). ib 173, 174 .(1380). alla röka oc kroka oc bool sculu jäMPkas sokna j mellan ib 353 (1486). - Jfr brunz-, fäste-, konungs-, mat-, prästa-, um-, ärio-kroker.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • krokir.
  • *kroka tal
  • kroketaal )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚮᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
KTb
Kalmar stads tänkebok. Utg. av I. Modéer och S. Engström. 1945. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back