Krokotter

Old Swedish Dictionary - krokotter

Meaning of Old Swedish word "krokotter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krokotter
krokig. " dura krokane äru ut räkte þät längsta þe magho, oc äru ingte krokute" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 178. fara mz likeno langa wägha ok krokotta MB 1: 270. Iv 262. KLemming. 1862.">Al 1221. Lg 219. hafdhe. .. krokotta fötir ok gik KLemming. 1862.">Altidh krokottir KL 366. " thom som iac giordhe blindha hKLemming. 1862.">Alta krokotta" MB 2: 401. Lg 3: 178, 411.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • krokoter: -ota Al 1221 ;
  • -otan Lg 219.
  • krokuter: -ute Bir 4: (Avt) 178. krokokter: -okta Iv 262.
  • krwkotter Lg 3: 178 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚮᚴᚮᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back