Krokra

Old Swedish Dictionary - krokra

Meaning of Old Swedish word "krokra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krokra
råmärke som utvisar en krökning af rågången. hadhe thöm tha skäligen raa imellan först ut af rund. .. och swa räth aat skogen. .. swa ath inthet krokraa skwlde vara eller finna paa nogen sidho i mellan thöm DD 1: 172 (1449, afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -raa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚮᚴᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
➞ See all works cited in the dictionary

Back