Kröna

Old Swedish Dictionary - kröna

Meaning of Old Swedish word "kröna" (or krøna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kröna (krøna)
kröna (till konung el. drottning). konung erich och tha kryntis MD 499. " jac j vpsala crönter var" RK 1: (LRK) s. 231. ib 2: 7528. PK 237. erchebiscopen krönte henne tha RK 2: 7532. Lg 3: 92. Jfr krona.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kröna may have also been written as krøna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kryna. -te, -ter),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚯᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back