Krona

Old Swedish Dictionary - krona

Meaning of Old Swedish word "krona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krona Old Swedish word can mean:

krona
L.
krona
1) krans, krona. " stephanus thz är swa mykyt som krona oppa gresko" Lg 291. " een krona aff gul war ower hänna haar" FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 1765. Fr 355, 2956, 2960. swa fasth stak krönan (törnekronan) hans heLga hwfwdh Lg 3: 90. - krans el. krona ss belöning el. utmäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelse, segeKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKrans, hederskrans, hederskrona (i religiös mening: om det eviga lifvets krona, om martyKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKronan). hwar hardhare stridh är. thär aflas ärlikare krona KL 207. þit bloþ scal þik standa for döpelse tel himirikes crono Lg.">Bu 496. " wtgik the hälagha siälin af licammenom. takaskolandis äuärdhelica äronna lön ok krono" KL 359. " gudh latir sina vini mödhas mz dröfwilse, oc komo j Frestilse them til större krono" KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Cod. B) 341. mädh martyrii krono Lg.">Bil 851. ib 538. - krona ss en konungs el. drottnings värdighetstecken. slo hanom kronona af hofde Lg.">Bil 773. " j thässom daghom skal han bära krono" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 307. en jomFru (d. v. s. Maria, himelens drottning).. . hauande dyra krono a sit hofwodh ib 299. " the krona var reed the drotning hulkin meer kärlek hafdhe til mik owir alla" ib 313. aff hänna (hennes som var härligast i jungFruskaran, tydl. Marias) krono som hon bar a sino hofdhe. hulkin vindöghon hafdhe swa som rökilsa kar KL 359. - krona¨ i Svenska riKSvapnet. huat i baneren malat äre iij cronor skulle joo mädher wäre KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8610.
krona
2) krona, konungadöme, regering, stat (i sht med afseende på egendom och finanser). at wy (konung Karl Knutsson) skulle koma oc anama then crona oc rikit Friit FM 62 (1467). " kronän i suerike" SD 5: 475 (1345, nyare afskr.). i kronunne þänist ib 478. Fra þöm dagh wi til kronunnä i swerike forman waldoms ib 561 (1346). BSH 2: 38 (1396) o. s. v. om the jordher wndhan krononne gagna ära SD NS 1: 136 (1402). ib 424 (1405), 425, 426, 437 (1405). vara suerikes krono undirdanoghe MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 233. " vildo landit vinna oc bethvinga undir danmaKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK x krono" ib. " at j. .. kronona honum op andwordhin" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 260. thz kronan hauir mist ib. landit til vara krono mz rät halda ok krononna ouinum skadha göra ib. " äptir krononna ingiäldom" ib 149. rikesins krono äghor oc rikedoma ib 4: 113. gamalt kronona godhz KS 58 (144, 63). " war aff krononne wel belänter" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1137. " sporde nogra aff almogen, huem the skulle göra krwnones räntho" BSH 5: 500 (1512). KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 398, 400. KS 58 (145, 63), 60 (150, 66), 73 (179, 80). KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2003, 2: 127, 132, 3496, 3: 3196. Lg 3: 192. BSH 4: 77 (1481), 78.
krona
3) biskopsmössa, mitra. " hawer biscoper twähörnadha krono tha han sigher sungna mässo" MB 1: 355. the sagho ärchebiscopin KLäddan j sin scrud, swa som är kroKStafwer ok krona Lg.">Bil 846. ib 814.
krona
4) krona, af KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgittiner-nunnorna öfver slöjan midt på hufvudet Lg.">Buren hufvudbindel af hwitt lärft med stycken af rödt KLäde. ofwer wilit sätis een krona af hwito lärifte oc j the krono skulu sömas fäm stökke af rödho KLädhe swo som fäm rödhe droopa VKR 58. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 10, 11. TK 270. " thil then dagh hon wardher inwiigdh ok tagher wiil ok krono met systrom i sama clostre (Nådendals KLoster)" FH 4: 5 (1441).
krona
5) tonsur, rakad rund plätt på hjässan (inom den katolska kyKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKan utmäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande dem som tillhöra det andliga ståndet). petrus. .. lät Fraa thöm tima raka sik krono Lg.">Bil 119. bödh KLäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKom. .. haua kronglutta krono. rakadha Lg 1002. brödhrene hafuin swa tonsuram oc krono som pläghas j androm KLostrom VKR 71. Ber 299. " brödhrene the ther präste äru skulu haffwa widha kronor oc trinna, äpther thy som andre clostermän haffua" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 41.
krona
6) hjässa. " huggo hanom hofwodh ok krono sundir j kors lund (kan äfven föras till 5)" Lg.">Bil 831. " ater kom han med rödhe krwnu (d. v. s. med blodlig el. sårad hjässa)" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2783. ib 4137.
krona
7) ? naar hiärtan sik inbyrdhis. .. äptir kropsins begärning lustas aff hwars annars krona KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga uTKasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 7.
krona
8) ljuskrona? mina KLemning. 1860. SFSS.">Bonadhe ok een krona hänger i hans stuffwu BSH 3: 293 (1470). TK 269, 270. - JFr asua-, biskops-, gul-, hedhers-, konungs-, martilsa-, martirs-, renlFMan och G. Stephens. 1849.">Ivis-, thorn-, thorna-, thörne krona.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kruna L.; -ona BSH 2: 51 (13979.
  • krwna: -u RK 1: 2783 ;
  • -ones BSH 5: 500 (1512).
  • kröna: -an Lg 3: 90 ),
  • krono gods
  • krono ingiäld ,
  • kronoklädhe ,
  • kronolius
  • kronulyus )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
TK
Translatio Katarinæ. I Scriptores rerum svecicarum T. 3, sect. post., s. 268--75.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back