Krona

Old Swedish Dictionary - krona

Meaning of Old Swedish word "krona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krona
bekransa, kröna. eg. och Bildl. kronadho petrum mz alskonna blomster Bil 107. " kronom han som en konung" Bo 194. en vän kronaþar kunugar Bu 183. ib 63, 128. MP 1: 28. Bo 246. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 167. Fl 1132. RK 1: 1820, (LRK) s. 228. snarare kan eth cronath (med krönt öfverhufvud el. med konung försedt) rike sigh foe koma, än thre fatige men BSH 4: 238 (1498). " han konadhis vm sidhe martirio" Bil 875. godhe kronas (d. v. s. belönas) höghelika for onda manna ilzsco skuld RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 261. Jfr gul-, thorn-kronadher, äfvensom kröna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -aþe.
  • -ter RK 1: (LRK) s. 228),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back