Krona

Old Swedish Dictionary - krona

Meaning of Old Swedish word "krona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krona Old Swedish word can mean:

krona
L.
krona
1) krans, krona. " siäffwer GUdh är iomFru mariia serdelis krona (saureola) Mech 150. - krona ss en konungs el. drottnings värdighetSTecken. wndäk hans nade lagliga sweriges rikes krona med swärd, spie, äpe och alt annet STadz ok werdugheyt" Främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.">Rydberg Tr 3: 464) (1497). - krona i svenska risvapnnet. Se Sdw 2: 1346. - krona ss sjymbol för det förnämSTa el. ypperSTa av något slag. thu herre GUdh som är een crone alle konunga Fr. c. 1525].">SvT 66.
krona
2) krona, konungadöme, regering, STat. Se Sdw 2: 1523. Lindblom Abeal 7 (1432). tha swarade her STen. .. at cronen sculle thöm tet vidergielle STb- 3: 342 (1497). ib. ib 343 (1497). STb 5: 322 (1521, Kop). 6) hjässa. Se R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 587 f.
krona
8) ljuskrona? halff setidhe markc för ena krono Kumla kyrkas rb 54 (1484).
krona
9) kromliknande fjäderbuske på fågelhuud. pahanna vilya. . bitha wngna swa länge ti thes the fa kronona so the haffwa PMSkr 263. 10) i utrr- Franzesk krona [JFr Fr. conuronne d' écu `à la coutronne] benämning på vissa slags i Frankrike präglade, GUldmynt. Se Fr. v. Schrotter, Wb. der Münckunde 115. fem ok tråtighj Fräncenskä crnor j GUll Svartb 332 (1431. jFr kronare 11) sigill (med bil av en krona)? at giffue them ther breff paa effter thenkebokene jnneholle[l]sse wnder STadzins krone STb 4: 305 (1513). 12) capitesensus (för -census) sus sui krona jdeST taxaci pos[ses)sionum kronogodz GU C 20 s. 76. JFr biskops-, blomSTer-. GUl-, martilsa-, rosen-, sighers-, silf-, spino-, thorna-, thörne-krona.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • krone )
  • *krono bonde
  • crone- )
  • *krono landboe
  • krona- )
  • krono lius (krona-], n. kronljus. för v!UDDA_TECKEN? pund vax til konalius och gillenislius och lius ath prinmmessan HLG 2: 26 (1511). i 27 (1511).
  • *krono makare
  • kroona- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back