Kröpa

Old Swedish Dictionary - kröpa

Meaning of Old Swedish word "kröpa" (or krøpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kröpa (krøpa)
krympa, hopdraga. - part. pret. hopkrympt, hopdragen, trång. thera ärma äru nu thranga oc kröpadha hulka fordhom varo vidha Bir 2: 70. - krumpen. medh halte, kröpta och lampe BSH 5: 7 (1504).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kröpa may have also been written as krøpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back