Kropas

Old Swedish Dictionary - kropas

Meaning of Old Swedish word "kropas" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kropas
kroppås, övrST på gavelspetsra vilande STock, i vilkenk taksparrarna fäSTas. doma atis. .. kroppas tak STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 2 s. 199. " feSTum ti högtidh ok kropasas" ib 264. .. .ath forSTanderen ath sancte örien. .. matte sancte öriens kropaas och vnderslagh jnleggie !UDDA_TECKEN? (1/2 STeen ju vtj hans mwr ST 2: 204 (1487). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 115 (1488). Jfr kroppa as.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -aas.
  • lkropass.
  • kroppas )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚮᛕᛆᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back