Kropper

Old Swedish Dictionary - kropper

Meaning of Old Swedish word "kropper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kropper Old Swedish word can mean:

kropper
L.
kropper
1) kropp. " böte han kropp ey agher ko" SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). " til vors krops fordhan oc vppehälle" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 4. nar siälin skils fran kroppenom ib 1: 63. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 133. KL 231. Lgren. 1866.">Ber 17, 19, 126. MB 2: 225, 287. Lg 3: 225, 232, 406. FH 3: 64 (1445). - kropp ss dödlig och undeRKastad förvandling; äfven död kropp, lik. til at hon faar eet sin lakt af sik olänkelika kropsins byrdhe KLemning. 1860. SFSS.">Bo 91. " skal thin wsl kropper wardha diwra mater oc fughla" MB 1: 428. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 170, 171. bäzt loktande balsam. mz huko nar döädho kropane smörias gömas orötelike KLemning. 1860. SFSS.">Bo 43. " wt fördhes ens friKLemning. 1860. SFSS.">Borens smörias gömas til graffwa" Lg 294. haffde. .. iordhat mangha häLga martyres kroppa oc likama ib 399. KL 84, 93, 107, 407. MB 2: 350. Lg 3: 213, 235.
kropper
2) kropp, bål. " huggo swa hwdit fran hans krop" RK 2: 4185. - Jfr diura-, fara-, hästa-kropper.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • krupper: kruppir KL 84 ;
  • kruppenom ib 231 ; kruppa ib: FH 3: 64 (1445); krupp Lg 3: 225 ;
  • kruppa ib 213.
  • krops.
  • krofths Ber 17.
  • krofsins Ber 126.
  • krofhsins ib 19.
  • krupsins Lg 3: 232, 235.
  • -ar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚮᛕᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back