Kropper

Old Swedish Dictionary - kropper

Meaning of Old Swedish word "kropper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kropper Old Swedish word can mean:

kropper
L.
kropper
1) kropp. " jillcebra. .. kropsins loste oc anner olaghlegh lose" GU C 20 (hand 2) s. 11. thaa böthe then mz kropp, som ey haffuer koo Arnell Brask BiI 35. - om död krpp lik. bustarius rii kroppa brännare ok kropp iordare GU C 20 s. 64. - aviden människa. Se Sdw 2: 1253. 3) människa, varelse. Se Sdw 2: 1253. - Jfr hardhets-, männikio-kropper.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • krupper: krup Hel män 165 ),
  • *krops luste
  • -lusthe.
  • -loster )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚮᛕᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back