Krumpin

Old Swedish Dictionary - krumpin

Meaning of Old Swedish word "krumpin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krumpin Old Swedish word can mean:

krumpin
L.
krumpin
1) hopdragen, krökt, krumpen. en quinna SOm war krompin swa at hänna fötir waro krompne vidh hänna licamma Lg.">Bil 868. " en krompen qwinna" Lg 3: 178. " hafdhe iak han j mino knä swa SOm krompnan (contractum) man j allom limmom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 33. fingrane ok armane hulke SOm waro swa SOm krumpne vträkto sik ib 84. " annat larit var swa krompit at han ey gangit gat" KL 363. " them war krumpet hand oc fot" RK 2: 3182. " for krompnom lymom" LB 7: 10. " han gaar krumpin (curvus) vndir korseno" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 197. " gik allir krompin" ib 189.
krumpin
2) krympt. " leysk krumpit KLede" SO 105. SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 5: 89 (1482). - Jfr krympa, äfvenSOm krypa.

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • krompin.
  • krompen )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚢᛘᛕᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back