Krumpna krompna. adhe

Old Swedish Dictionary - krumpna krompna. adhe

Meaning of Old Swedish word "krumpna krompna. adhe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krumpna krompna. adhe
samman- dragas, krympa samman. - blia förkrympt. han krompadhe ij allom lidhamotum SkrtUppb 218. k[r]ompadhe Hel män 218. Jfr kofna.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚢᛘᛕᚿᛆ:ᚴᚱᚮᛘᛕᚿᛆ.:ᛆᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back