Krusera

Old Swedish Dictionary - krusera

Meaning of Old Swedish word "krusera" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krusera
, krusa, göra kusig el. räfflad. thär till ((ɔ: till "gravering" av skinn) haffwes mangskona stämpla aff järn. .. j androm ändanom krwserade oc wthgraffue. .. oc mädh them stemples oc krwseresskinnen PMSkr 539.
Alternative forms or notes:
  • -adr )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᚢᛋᚽᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back