Krydde

Old Swedish Dictionary - krydde

Meaning of Old Swedish word "krydde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krydde
örter, kryddor. "pipar ok komin ingefära ok gAliga. kardamonom oc näghlikor. paradiskorn ok än hiärtans frygdh, ok annor thera handa krydde" Bo 133. " at koma saman dyr krydde" ib 219. " sAlomon bescreff natur oc skipilse. .. aff Allom yrtom oc krydom" ST 416. " j nidharSTa STenhuseno gömdos yrtir oc ädhla dyyr kryde" ib 420. " manga byssor mz manga handa kryde oc läkedom" ib 153. " ther wäxir i the owirmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKis kryde som wäl smakar i bikar oc gryte som är muskaat oc kardemona" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr) s. 207. " mz thässe owirmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKis kryde som wäl smakar i bikara oc gryte" ib 210. MB 1: 244. LB 1: 98, 7: 181, 10: 8. ST 216, 422, 423. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 49, 101. Su 138, 203, 204, 205. MB 2: 182. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 202 (1540) , 350 (1507). Jfr kAlgardha krydde.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kryde RK 1: (Albr) s. 207, 210; LB 10: 8 ; ST 15, 216, 420, 422, 423.
  • krydhe L.
  • kryder FM 202 (1504) , 350 (1507).
  • krydher Su 138.
  • kryddher LB 7: 181.
  • krydom ST 416 ),
  • krydda gardher
  • kryddegardher: -gardhen PM LXVII ),
  • krydda kista (krydakista),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛦᚦᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back