Krykia

Old Swedish Dictionary - krykia

Meaning of Old Swedish word "krykia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krykia
staf, krycka. "en qwinna gangandhes mz twa krykkior" Lg 3: 723. en krympling. .. som i ix aar haffde oppa krykkior gangit ib 725. " mange pa krykkior ginge" RK 2: 3181. stodde sich widh sinna krykke ib 2665. ib 2677.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • krykkia.
  • krykke (ack.) RK 2: 2655, 2677.
  • krijcke.
  • kriche )
  • kräkla.
  • ware biscops skrwer och kricher FH 7: 79 (1509). " for war biscops hat och krijcken" ib 80. Jfr biskops krykia.
  • krykio karl

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛦᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back