Krypa

Old Swedish Dictionary - krypa

Meaning of Old Swedish word "krypa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krypa
1) krypa, kräla. om ormar, maskar o. d. iordhen mz alla creatur a henne kryppandhe JMÖ 133. - krypa. om människor. om tu framgar j dygdom eller kryper til ryggiä J Buddes b 170. .. ath jöns. . kripp ginom hans windhögha ATb 2: 209 (1483). - Jfr utkrypa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kryppa: -andhe JMÖ 133.
  • kripp ATb 2: 209 (1483) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛦᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back