Krypa

Old Swedish Dictionary - krypa

Meaning of Old Swedish word "krypa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

krypa Old Swedish word can mean:

krypa
1) krypa, kräla. om ormar, maskar o. d. modhorin känne orm vnganom krypa KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 76. orma som krypa quidhenom ib 26. " sa han en orm krypa om thz sama träth" Lg 91. " krypande iordhinna madhka" KL 151. tha kropw vtaff hans näsa och öron. .. swa manga lööst at the huldo KLemming. 1862.">Allan hans likama PK 247. creatwr. .. ther kryper a iordhinne MB 1: 157. - krypa. om menniskor. han (KLemming. 1862.">Alexander) kröp a badha händer oc knä KLemming. 1862.">Al 10128. han (KLemming. 1862.">Alexander) wille i flodhina hafwa kropith ib 10135. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 135. KLemming. 1862.">Al 2231, 10131. Lg 670. Di 282. - bildl. krypa, smyga. syndena ok lastena krypa stundom vnDir rätuisa män (subrepunt justis) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 260.
krypa
2) krypa i hop, hopdragas, krympa? part. pret. krympt? eth hKLemming. 1862.">Alft stykke kumist krupit (för krumpit?) oc ofuerskurit SD NS 1: 255 (1403).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • krop Di 282. pl. krupu. kropw PK 247.
  • krupin: -it MB 2: 171 ; SD NS 1: 255 (1403).
  • krwpin: -it Lg 670.
  • kropin: -ith Al 10135 ),
  • krypa af , krypa bort, släpa sig bort, långsamt aflägsna sig. sotthin slippir til ok krypir aaff GO 719.
  • krypa bort , krypa bort. saghdhe sancta cristina til ormanna, jak byudhir idhir. .. at j krypin bort j idhra skrubbor ST 259. krupu the (ormarne) borth thera wägh ib.
  • krypa in , krypa in. ther op kröp en litin madhker. .. ok wille swa krypa in ij han Al 380. the (mannen och qvinnan).. . krupu in vndir ena hälla skuru KL 297. Jfr inkrypa.
  • krypa up , krypa upp. kröp romanus sidhan mz nödh wp til hans Bil 694. Jfr upkrypa.
  • krypa ut , krypa ut. aff äggeno kröp vth een draki ST 512. myssena haffwa krupit wt aff theris skrubbom MB 2: 171. alexander. .. bordhe at krypa a goluith wt Al 10123. KL 298. Jfr utkrypa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚱᛦᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back