Kulde

Old Swedish Dictionary - kulde

Meaning of Old Swedish word "kulde" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kulde
köld. " Bil 614. sik wäria fö. .. hita ok kulda" KS 40 (105, 43).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᛚᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back