Kulder

Old Swedish Dictionary - kulder

Meaning of Old Swedish word "kulder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kulder Old Swedish word can mean:

kulder
L.
kulder
1) topp, hjässa, hufvud. oppo hiessan oc kwllen LB 7: 333. - i uttrycket um (om() kul, om kull, öfver ända. rädh hanum ey drykka aff lönte flasko vtan kasta wm kol (Cod. C: sla hona om kwl 1032) Bil 697. " staRKir brändaghe !SYNS_DÅLIGT? om kul människiona" Bo 140. " slo han om kull" Al 784. ib 5276. MB 2: 288, 293. " hafdhe maxau fAllit vm kul" Pa 19. Di 149. Al 2430. RK 3: 1282. " at thz moxen gik om kulld" Di 82.
kulder
2) en vid brynjan fäst, af järnringar förfärDigad el. med sådana besatt hufva, hvilken ss ett slags kapuchong drogs öfver hufvudet (syntes hafva varit ungefär detsamma som Franska coife, Mht. hersenier, se Schultz, Höf. Leb. 2: 41 f.). deDinus loricam vnam cum capuido quod Dictur culder SD 1: 634 (1283). JFr härsnär.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kul.
  • kull Al 784, 2430, 5276 ; RK 3: 1282 ; MB 2: 293 ; Di 149.
  • kulld Di 82.
  • kol Bil 697 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back