Kulder

Old Swedish Dictionary - kulder

Meaning of Old Swedish word "kulder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kulder Old Swedish word can mean:

kulder
L.
kulder
1) kull, samtliga i ett och samma äktenskap föda brn. Arfstv 32 (1461). " the andro thua kulla vare bade synderkulla" ib 33 (1461). ib s34 (1461). slikth ärffue kwlll lsom kwll ib 51 (1461).
kulder
2) kull, samtliga under samma fortplantningsperio föda el. utkläckta ungar. förste kwllen (av hynda).. . kastes bort thy han dogher jnthe PMSkr 248. .. . läggiadhis hwar kwllen wndy the samma gasena som them haffwer worpith ib 264. - Jfr sam-, sunder-kulder, ävensom sunderkulla.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kwll Arfstv 51 (1461).
  • kullen PMSkr 248, 264.
  • kul. med art. kullan Arfstv 32 (1461).
  • kulla ib 33 (1461).
  • kulle ib 93 (1461) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back