Kumisker

Old Swedish Dictionary - kumisker

Meaning of Old Swedish word "kumisker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kumisker
kumisk, från Kum (i Persien)? " en kumeskan kiwrtil" SD NS 2: 699 (1413). 1 kwmeska hätto ib. eeth halff stykke kumist cledha ib 1: 96 (1402). xvj alna cumist clädhe ib 2: 86 (1409). ib 159 (1409). x alna kwmest klädhe FH 2: 84 (1431). ib 4: 14 (1451). XI alna kumest kläde ib 6: 60 (1469). - n. tyg från Kum? eth halft stykke kumist krupit oc ofuerskurit SD NS 1: 255 (1403). ib 323 (1404, nyare afskr.). eth hättoklädhe aff kvmist ib 594 (1406). ib 2: 46 (1408), 48 (1408). eet stöche kumisch ib 52 (1408). vij alna kumist ib 160 (1409).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kumesker.
  • kumist.
  • kumest. kumisch),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᛘᛁᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back