Kunnist

Old Swedish Dictionary - kunnist

Meaning of Old Swedish word "kunnist" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kunnist Old Swedish word can mean:

kunnist
L.
kunnist
3) kunskap, insikt, färdighet, vetenskap. fa mi thin som jak skal känna honom mina konnistok minna koMPana jnnan siw aar Prosadikter (Sju vise m B) 175. " hon kunne alla konshrer til stridh JMPs 351. - konst, vetenskap. manghe äro the som boklika konstir ok wisdom haffua fanghit, aff gudz nadhom" MP 5: 135. ib 146. - fri kunnister (konster), se under frir 2. _ Jfr bonda-, bygings-, fri-, glas-, gulskins-. himbla-, äkiara-, maara-, människi-, räknara-, silfskins-, spadoms-. svarta-, säthervärks-kunnist.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • konnist )
  • kont MP 5: 146 ;
  • -ir ib 135 ;
  • -er Troj 9, 78.
  • konsth: -er JMPs 351. kondst- -er Troj 5 ),
  • *kunnista rum
  • konsta- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᚿᛁᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back