Kunnogha

Old Swedish Dictionary - kunnogha

Meaning of Old Swedish word "kunnogha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kunnogha
RKunna, kungöra, omtala, uppenbara. " at ir wilin walldz gerninger ok the them görä firi oss oppenbarä ok kunnughä oss" SD 4: 467 (1335, nyare afskr.). ib 5: 378 (1344, nyare afskr.). vi. .. konugham allum mannum. at vi allum þem. som. .. Bo. .. i syrby dömum. .. fullan alanna vägh ib 662 (1347). ib 6: 156 (1349? gammal afskr.). konoghade hwar androm thänne vndrirlik thing Bil 851. " tro himerikis ordhom som thik äru kunogadh aff gudhi" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 450. agher oc konunger allom mannom. .. kunnighä, här han vill þöm samu fornöfnd rätträthing hawas SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). " kunnighä þet i hwarye landzskapino" ib. " skulu the thet oppenbarlika kunnungha" BtRK 34 (1359, orig.). iak. .. kunnoghadhe thina sannind til människionna helso Bo 185. miraculu skulu kunnoghas for annars gagn skuld ib 73. thätta radhit vardh kunnoghat oc vitirlikit ib 160. kunnoghadho hanom at hans forradhara varo dräpne Gr 266. thätta vardh kunnoghat artasire persara konunge ib. hulkaledhis världzlikin lykka ok sälikhet fik omskipte mz them. oc huru the forforos thz skal Frammarmeer kunnoghas ib 259. Bil 894, 900. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 3, 3: 282, 4: 130. Fr 330. RK 1: 1666, 3415, 2: 3261, 7429. Pa (Tung) 42. " swa som vi kunnoghe vardhum mannom om ordh älla giärninga. swa ändelika kunnoghoms (varda kände) oc vi vbiGriplaka andanom om thankana" Gren. 1866.">Ber 268.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kunnugha.
  • kunnighä.
  • konnugha.
  • kwnnunga: -wm SD 6: 156 (1349? gammal afskr.).
  • konnogha: -ade Bil 851 ;
  • -adus ib 894 ;
  • -ado ib 900.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᚿᚮᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back