Kunnogha

Old Swedish Dictionary - kunnogha

Meaning of Old Swedish word "kunnogha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kunnogha
förkunna, kungöra, omtala, uppenbara. - omtala på ett ofördelaktigt sätt, "skrika ut". jak finder altzinthe vthan twerheth ok alle kunnigha mik fore klärkia och lekmen som widh tik tala Thomas Varninsbref 4 (1436). - lysa, förklara (på ting o. d) Se Sdw 2: 1254. framdelis kynnogardhe the aff kiwla wpa sama ting at. .. SVartb 325 (1429). - med pre. um. kom fore [mik] andris mikelsson. .. ok kunde ghädhä aa satthe tinghä om eth jordhe skypth ok köp FMU 3: 258 (1412).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kunnigha.
  • kynnoga.
  • kundeghädhä FMU 3: 258 (1442). Se Sdw 2: 1254),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᚿᚮᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back