Kunnogher

Old Swedish Dictionary - kunnogher

Meaning of Old Swedish word "kunnogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kunnogher
om personer: känd. med dat. Prosadikter (Sju vise m) 143. " jak skal gaa oc wardha kwnnogh alla wärldene JMPs 350. - om saker: kunnig, känd. med dat. gör iak tet allum annum kunnot" SD 6: 271 (1351). Vg Fornmt I 4_5: 65 (1390). SvKyrkobr (Lucid A) 103. SpV 474. - Jfr namn-, o-, van-kunnogher.

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kunnot SD 6: 271 (1351).
  • kunnok SpV 474. Se Sdw 2: 1254),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᚿᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back