Kunnogher

Old Swedish Dictionary - kunnogher

Meaning of Old Swedish word "kunnogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kunnogher
om perSOner: känd. han drap kunnugha ok vkunnugha män Lg.">Bil 299. Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 78 (193, 86). - med dat. han skulde vppinbar wardha oc kwnnoghor människiom j wärldene Lg 68. Lg.">Bil 340. - om saker: kunig, känd. med dat. hans dagher är hwariom manne kunnogher Lg.">Bil 634. MB 1: 79. SD 6: 65 (1348). KL 176. MP 2: 57. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 12, 74, 2: 240. at þä kunnukt göres hans härrä SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). " gör iäc thet allum kunnukt ib 5: 293 (1344). at þet se allum mannum kunnukth ib 6: 180 (1350). thet skal allom mannom vetherlekith wara ok konught" ib NS 1: 26 (1401). vy. .. görom allom mannom witerlikt oc kunnokt BSH 1: 186 (1386). ib 197 (1387). han gör thz kynnocht brödrom ok systrom SO 205. " giorde hon sinom fader kunnogt om phila" Va 15. " them war tha wäl kunngt ther" ib 52. - känd, allmänt känd. ther wppa haffwer thu nog wpinbarlika häLga fädhrenna kwnnoghan lärdom Su 303. Jfr fa-, namn-, o-, Van-kunnogher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kunnugher.
  • konnogher: -ogh Bir 2: 240 ; MP 2: 57.
  • kunnogt.
  • kunnokt.
  • kunnoth SD 6: 65 (1348).
  • kunnukt.
  • kunnukth.
  • konnught BSH 1: 197 (1387).
  • konught SD NS 1: 26 (1401). konnoght Kl 176. kynnocht SO 205 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᚿᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back