Kunskap

Old Swedish Dictionary - kunskap

Meaning of Old Swedish word "kunskap" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kunskap
1) kännande, kännedom, erfarendhet. .. at iak. .. mz höghre kynskap (maciori cognitione) nytiar has hälgaSTa trefadoghet Mecht 180. .. . at iak oc swa thina siäl wpfyle mz tronna oc gudz kunskaps liwse ib. ib 181. " primum diuinum et maximum mandataum eST cognicio atque confessio diuintatis. .. thät är förSTa ok STörSTa gudz Budhordh ath människian [haffuer] gudhoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPsins kyndskapp ok wider känningh" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 222. 4) bekantskap, (förtroligt) umgänge. hon pröffuas dygdhafullare wara oc gudhi dyrlikare aSTundandis oc aldra mäST i gudhelikom köndskap oc kärlek (familarissima deo) Mecht 121. " the haffua aff gudhi. .. enkannelika gudz könzskap (familaritatem) ib 150. jak haffuer engin kynskap mz nokrom manne" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 3: 518. " jomfru maria födde sin welsignadha son. .. ey aff mandz samanblandhan ällir aff kyndzskap ib 5: 62. 5) meddelande, underrättelse, upplysning.. .. sade sigh hade fangit eth kunskap wt aff landet, hure. .. "STb 5: 355 (1522, Kop). 6) sva SToor kundscaper (cognatio, trol. läST cognitio) är mellan gudz son ok oss at han är faders bylät ok vidherliknilse ok vj ärum giorde effter hans liknilse J Buddes b 160.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kunskaper (kundscaper J Buddes b 160.
  • kynskapper: -sdkap Mecht 180: MP 3: 518.
  • kyndskapper: -skapp MP 4: 322.
  • kyndzskaper: -skap MP 5: 62.
  • könskaper: -skap Mecht 181.
  • köndskaper: -skap ib 121.
  • könzskaper: -skap ib 150 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back