Kunskaper

Old Swedish Dictionary - kunskaper

Meaning of Old Swedish word "kunskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kunskaper Old Swedish word can mean:

kunskaper
1) kännande, kännedom, erfarenhet. til guddomsins kwnskap STröm. 1868--70.">Su 23. ib 8. " komma til gudelika tingha skodhan oc kynskap" ib 23. " komma til guddomsins känzslo ällar kynzskap" ib. " mädhan jak thäs kynskap haffwir" ib 270. " see mz huat wppinbarlikom kynskap thäs sacrentzsins lönlika nadher giffuas at känna oc wndirSTaa" ib 292. ib 341.
kunskaper
2) kännedom, bekantskap. gifs them nampn, mz hwilko the koma j kunskap (varda kände) fore folke STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 497.
kunskaper
3) bekantskap, igenkännande, erinring. jak är allom aff kynskap gangin, oc mik kännir her nu engin ST 57. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 585.
kunskaper
4) bekantskap, umgänge. " swa kom han i köpscap mz them. oc vardh them hemelikin" Bo 53. nar the komo i kyndskap mz honom ib 57. jak hadhe. .. swa mynkin kynskap oc hemelighet mz gudhi oc hans änglom STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 812. ib 3: 577. " at hafwa manga manna kynzskap oc winskap" ib 487.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kundscaper: -scap Lg 3: 577.
  • kwndhskap Su 8.
  • kynskaper: -skap ST 57 ; Su 23, 270, 292, 341 ; Lg 585, 812. kyndskaper. kynzskaper: -skap Su 23 ; Lg 3: 487. könscaper),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚢᚿᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back