Kyndilmässa

Old Swedish Dictionary - kyndilmässa

Meaning of Old Swedish word "kyndilmässa" (or kyndilmæssa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kyndilmässa (kyndilmæssa)
kyndelsmessa, högtid till minne af Jungfru Marias kySTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKpgång (purificatio Santæ Mariæ], firad den 2 Febr. sighia hui þe högtiþ kallas kyndelmässa ok hui folk plägar þa vm kiSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio mäþ liusom ganga Bu 8. " lius a latin hete dandela ok þär äfte callas högtiþin candelmässa rät nampn: sua som a þyþisco lict missa vtan lekfolket som eigh forSTar sik callar kyndelsmesso fore candelmesso" ib. " fran iula dagh oc til kyndilmässo" Bo 6. ST 211, 212. MD 53. SD 5: 398 (öfvers. i ividim. fr. 1416). STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1641, 3: (siSTa forts.) 5880. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 442 (1511). Jfr kyndilsmässa, kandelmässa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kyndilmässa may have also been written as kyndilmæssa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kyndelmässa.
 • kyndelmassa: -masso Bu 8.
 • kyndhermässa RK 3: (sista forts.) 5880.
 • kyndermesse BSH 5: 462 (1511).
 • quindilmässa L.
 • qwindelmessa: -messo RK 2: 1641.
 • qwindelmässa: -mässo SD 5: 398 (öfvers. i vidim. fr. 1416).
 • quindil mässa MD 53 ),
 • kyndilmässo aptan
 • kyndilmässo dagher
 • kyndelsmässo- Bu 11 ; Bir 3: 236. kyndel messo-. kindilmessu- VGL II Add. 4: pr. kyndermesso Lg 3: 61. kwindelmesso- FH 3: 158 (1466),
 • kyndilmässo höghtidh
 • kyndel messo- )
 • kyndilmässo lius
 • kyndolmesso lyws LB 2: 61. kyndermessa liws. quinner messa lywss),
 • kyndilsmässo tidh
 • kyndhermissa tijdh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛦᚿᚦᛁᛚᛘᛅᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back