Kynna

Old Swedish Dictionary - kynna

Meaning of Old Swedish word "kynna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kynna
förkunna, kungöra, tillkännagiva. STb 2: 229 (1487). " lauris persson radhman i arbogha. .. kunnadhe thet fore borgameSTara oc radhit ath han. .. "ATb 2: 363 (1490). " tha gik fogitten ok borgameSTeren än vth och screff en owildh nempdh, huilket for:ne alt sades och kyndades nempden STb 3: 348 (1498). "ib 437 (1499). ib 4: 24 (1504) , 181 (1508).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kunna.
  • -adhe. kyndede STb 4: 26 (1504), 99 (1505)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛦᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back