Kynna

Old Swedish Dictionary - kynna

Meaning of Old Swedish word "kynna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kynna
RKunna, kungöra, tillkännagifva. " thet breff. .. hwilketh wij. .. kynnade och läthom läse for then almoge" BSH 5: 32 (1505). innan XII dage epter thette breff är kommit och kynnit for thöm HSH 18: 149 (1497). " epther then tijdh thenne frijdh them bewislika kynadher är" BtRK 173 (1450). kynede alle sine sake RK 2: 3733. " thz skal försth kynnes (anmälas) ok appenbares fore sittiende radit" SO 117. at i wele i alle predichen kynnä för almogen sadana gudelighet, oc i hwat wada then fatige landzende ffindland oc cristendomen vtsatte är SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 6: 90 (1496). kunnade honom aff then ende SOm rikesens men mz honom giort haffde RK 2: 6811. " them var kynnath illa (de hade fått svåra underrättelser)" ib 4706. - lysa, föRKlara. nödgoms wij kynnä for:de her sten och alle hans medhielpare i gudz strenge wrede och ban HSH 18: 167 (1497). - Jfr be-, for-kynna.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kunna.
  • -adhe.
  • kynnath RK 2: 4706.
  • kynnit HSH 18: 149 (1497)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛦᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back