Kynne

Old Swedish Dictionary - kynne

Meaning of Old Swedish word "kynne" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kynne
natur, art, beskaffenhet. " är thz gudhlikx hugx kynne, at rädhas ther lönlika synd, som han finder ey mz sik oppenbara" MB 1: 391. engin weth hans kynne swa ytirlika som thu ST 354. naturlekit kynne (complexio) kärlekenom beqwämmelikit Su 87. - egenskap. lofudadhe sin häST gäuan for thry GOdh kynne STenianus. Se Lg.">Bil 732. - sed, vana. ther sag han sa mang manz kynne STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8583. " han hafdhe thz til kynna at hwan tima han danzadhe tha hät han innerlika a vara frw oc sancta magnus" STenianus. Se Lg.">Bil 880. ilth är kynnom kaSTa GO 373, 388. - Jfr hem-, o-kynne.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛦᚿᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back