Kyssa

Old Swedish Dictionary - kyssa

Meaning of Old Swedish word "kyssa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kyssa
kyssa. .. at monghen kysser then handh han swaghe [ɔ: saaghe] gernä wara af GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1845.">PM 2: 315 (1508). " nar the haffdho offradh, tha warth swa som eth milth kiff mällan them, hwilken thera fförST skulle kysa präSThens hand JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 391. haffde hon gerna rwsad j hans fangne oc flere synnom kiiST honom" Troj 23. - (enligt grekisktkatolsk bruk) kyssa (ett kricifix el. en helgonrelik) ss bekräftselse på ett löfte el. en överenskommelse. ther pa hafwem wii. .. räkt wora hand ok kyST ther ib 362 (1482, avskr.). tha skal her STen STwre. .. och menige rikisens raad, som ekke haffua kyST korset tilforenna, kysse korsit i warth (ɔ Vassilis) senningabodz näruarilse ib 580 (1513, avskr.). Jfr korskysning. - i vissa uttryck för förargelse, förakt, indignerat avslag el. dyl. Se E. Noreen, Meijerbergs ark. f. sv. ordforskn. 3: 19 ff. far for iᴹ (1000) falladeffwel och kyss mikk röffwenä STb 1: 58 (1476). " tha STodh ther margith finsko piltir tha sagde pedhir til hanom helsäl ion finska tha swarade pilten kyss ion finsko baak" ATb 2: 122 (1478). - Jfr korskyssa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • kisthe JMPs 243. supin. kyst. kiist Troj 23.
  • imper.
  • kyss) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛦᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back