Läa

Old Swedish Dictionary - läa

Meaning of Old Swedish word "läa" (or læa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läa (læa)
upplåta (till nyttjande). tha haffde konung magnus honom läät eth hwss RK 1: 971. ib 986, 2253. gathin i mik wardbergh läth ib 2404. Jfr ut läa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läa may have also been written as læa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • lä BjärkR 1: 1; (pres. ind. pl. 3 p.) SML M 13: pr. var. part.
  • pr.
  • leande MELL Kp 5: 1. leandis KrLL Kp 8: 1. leände UplL Kp 6. leyande MELL Kp 5: 1 var.
  • läth ib 2404.
  • läät ib 971, 986),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back