Ladh

Old Swedish Dictionary - ladh

Meaning of Old Swedish word "ladh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ladh
ss prydnad bruktadt band, gAlon, bräm. the spunno gul och vafuo ladh Iv 4135. kläder. .. aff rikt zamzit mz rikä lad ib (Cod. B) s. 216. - särsk. hufvudband, hufvudbindel? hans brede timp thz war hans lad RK 1: (Albr) s. 213. tijt. .. som ladet brast ib. - Jfr gulladh samt ladher.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back