Ladha

Old Swedish Dictionary - ladha

Meaning of Old Swedish word "ladha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ladha Old Swedish word can mean:

ladha
lada. aker, liggiandes nordhan ladhuna i hundaberghe SD NS 3: 341 (1418). tesse skattade ena lädho i olaf swensons gard STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 280 (1468). " per karsson STall hans ladho som een tiwff ib 288 (1468). ib. jtem skall klockeren leghia preSThins korn i hans ledhu" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 441 (ovisST år; avskr. fr. senare h. av 1400-t.). - i ortnamn. Se SDw 2: 1255 och D. O. Zetterholm, Dialektgeografiska undersökningar 24 ff. - Jfr tighladha.
ladha
2) avelsgård, utgård (under kungligt el. kyrkligt slott). tw godz mädelby ok kakunes, som nyliga äru lagh[da] til ladhugardhen wäldhä, (!) här vthan fore STokholm Svartb 365 (1438). " skal hwar bondhe [göra] viij dagxwerkä. .. til ladhagardhzsins vphälda" ib (Skokl) 441 (1450). thomas screddere, som nw är j ladagarden forSTandere STb 4: 110 (1506). " huat biscop ther kommer, wil han boo j ladhegorden tha magh han radha. män sloth eller mwradher gardhe skule the jcke sätye them wppa" GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 22 (1508, A. Siggesson). fiskerene STadzins skole ingen förfong göre jn i sundet med theris note warp eller in för lade garden STb 5: 70 (1515). - till avelsgård hörande jord. inthet war heller saat j ladegarden GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 333 (1509).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • lädha: -o ATb 1: 280 (1468)
 • ledha: -u FMU 4: 441 (ovisst år; avskr. fr. senare h. av 1400-t.). Se Sdw 2: 1255),
 • *ladhu gafl
 • ladhogaffl )
 • ladhu gardher
 • ladugar ATb 1: 1123 (1459).
 • ladagarder: -garden STb 4: 110 (1506).
 • ladhagordher: -gordhzsins Svartb (Skokl) 441 (1450) ladegarder: -garden GPM 2: 333 (1509) , STb 5: 70 (1515). ladhegorder: -gorden GPM 2: 22 (1508) ),
 • *ladhugards häster
 • ladhe gardz- )
 • *ladhugards man
 • ladegardz- )
 • ladhu golf ,
 • *ladhu hus ,
 • *ladhu knuter
 • ladho- )
 • ladhulas ,
 • ladhu lidh ,
 • ladhu loe (ladu-. lade-. loo),
 • *ladhu rum
 • ladu- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back