Ladha

Old Swedish Dictionary - ladha

Meaning of Old Swedish word "ladha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ladha Old Swedish word can mean:

ladha
L.
ladha
2) onerare, laSTa. " siw hundradha wlwalla lot han ladha mz gul oc silff" Prosadikter (Karl M) 250. " röffuara som hade röffuath skutan aff fatige bönder, ladda medh rogh" STb 2: 355 (1489). jngen skip skole lades vtan bomen ib 5: 186 (1518). nar thetta mäkta skipped. .. laath war mz fetalia ympneligha Troj 4. - om fartyg. intaga laST, laSTa. löp barzsan wth epter rogh i skeren och ladde ther som fatiga menicheten foreboden war STb 3: 21 (1492).
ladha
3) ladda. bildl. thw thän dyre ängil, som fullir är mädh liws fulkomplikin i dygdhom, ladhin mädh viisdom SvB 355 (omkr. 1500) möjl. att föra till 2). Jfr beladha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ladhin SvB 355 (omkr. 1500). laden STb 3: 26 (1492).
  • ladder: -a STb 2: 355 (1489); Troj 25.
  • laath ib 4),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back