Lädhersäkker

Old Swedish Dictionary - lädhersäkker

Meaning of Old Swedish word "lädhersäkker" (or lædhersækker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lädhersäkker (lædhersækker)
lädersäck. Inv Cur Tynnelsö 4. Skotteb 386 (1463-64, Kämn). STb 2: 551 (1491). STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 158.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lädhersäkker may have also been written as lædhersækker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lädhir-.
  • ledher-.
  • leder-. -secher),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚦᚼᚽᚱᛋᛅᚴᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back