Lädhia

Old Swedish Dictionary - lädhia

Meaning of Old Swedish word "lädhia" (or lædhia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

lädhia (lædhia)
ett slags bland Ryssarne brukligt fartyg. sagho the ther koma farande meer än twsende lädkor alla warande RK 1: 1523. Jfr lodhia, lydhia, lydhughi.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so lädhia may have also been written as lædhia

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚦᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back