Ladhika

Old Swedish Dictionary - ladhika

Meaning of Old Swedish word "ladhika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ladhika
liten låda. tha war j ledeken vti et linclede xxvj postelaske gyldene Skotteb 2 (1460-61). i laadheke med glasöghen GPM 2: 215 (1506).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • laadheke.
  • ledeke )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚦᚼᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back