Ladhstadher

Old Swedish Dictionary - ladhstadher

Meaning of Old Swedish word "ladhstadher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ladhstadher
lastplats, lastbrygga. ATb 1: 148 (1461). " nidre wid ana. .. wid lad stadin liggir thenne gardin" ib 173 (1462). ib 175 (1462), 261 (1467). Jfr Bergström, Arb Kr 128.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ladstader )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚦᚼᛋᛏᛆᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Bergström, Arb Kr
Arboga Krönika. I. Medeltidsminnen. Efter samtida källor af G. Bergström. 1892.
➞ See all works cited in the dictionary

Back