Läggia

Old Swedish Dictionary - läggia

Meaning of Old Swedish word "läggia" (or læggia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

läggia Old Swedish word can mean:

läggia (læggia)
L.
läggia (læggia)
1) låta ligga, bringa i liggande KLemming. 1871--73.">STällning, lägga. decius böþ Fram bära iärnsäng ok lägia laurencium at huila sik EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 416. " lagdhe (en spitälskan) man j sina sängh" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 775. " födde hon sin SOn. .. oc lagdhe han i iätu" KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 36. - lägga (ett lik i jorden). lagþo apoKLemming. 1871--73.">SToli guz moþor i EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Graf EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 15. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 33. KLemming. 1871--73.">ST 164.
läggia (læggia)
2) lägga, placera, anbringa. han lagþe. .. brenet a hans KLemming. 1862.">Altare EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 169. " johannes fik ar[i]KLemming. 1871--73.">STodemo sin kiurtel. ok baþ han läggia iui þe döþö" ib 155. " las þ saman KLemming. 1862.">Al KLemming. 1871--73.">STykken. ok laghþe iui KLemming. 1862.">Altara" ib 417. " af huget lät präKLemming. 1871--73.">STren sundar scära i sma KLemming. 1871--73.">STycke ok lagia viþ KLemming. 1862.">Alscona siukdom" ib. " tu huwuþ a ällyuu þusand iumFru lagþ i tu trähwuþ" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 563 (1346). lagdhe en KLemming. 1871--73.">STen vnder sit howodh KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 218. wälthe eth limit KLädhe. .. oc lägge thz kring om ännith KLemming 1--10. 1883--86.">LB 1: 96. " scKLemming. 1862.">Al man takar arffua oc thz huitha aff äggit. .. oc läggia thz offwir öghonin" ib. " korsit. .. läx vpEGenden om Tungulus.">Pa axlana hans" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 182. " nw är äxin lagh (posita; satt) til trät" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 244. " fan. .. KLemming. 1862.">Alla sEGenden om Tungulus.">Pananana lagdha a KLemning. 1860. SFSS.">BokKLemming. 1871--73.">STaua lundh" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 775. " lagde en skytta en piil vEGenden om Tungulus.">Pa (näml. bågen)" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3901. " KLemming. 1862.">Alle syna bysSOr han lagde opEGenden om Tungulus.">Pa (näml. tillhörande KLemming. 1871--73.">STällningar?)" ib 2: 6608. harnisk aa siik ladhä ib 3: 1150.
läggia (læggia)
3) lägga, sätta, föra, kaKLemming. 1871--73.">STa. aff möKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKaKLemming. 1871--73.">STuffuonne oc them ther skulu j läggias KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 52. " möKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa KLemming. 1871--73.">STuffwo skKLemming. 1862.">Al wara j cloKLemming. 1871--73.">STreno j hwilke skulu läggias KLemming. 1862.">Alle the ther mäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKelika äru olydhoge oc genKLemming. 1871--73.">STridohe ib. "EGier för NorBerg. I Småstycken på Forn Svenska.">PfN 136. SOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1845.">PM 23, 28, 29, 31.
läggia (læggia)
4) lägga, förlägga. " lagdho ther sin tiäld KLemming. 1871--73.">STadh (caKLemming. 1871--73.">STrametati sunt)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 423. " wii haffue lagt KLemming. 1862.">Alle ware baathe oc skip i wintherläghe" BSH 5: 324 (1508). - lägga, poKLemming. 1871--73.">STera. lEGgie her EGenden om Tungulus.">Pa garden GOde, tro karlle BSH 5: 62 (1505).
läggia (læggia)
5) läEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gra sig, slå sig ned, fatta faKLemming. 1871--73.">ST fot. konung criKLemming. 1871--73.">STiern hade i lödesa lagt KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9106.
läggia (læggia)
6) lägga, låta komma, låta blifKLemming. 1846.">Va, låta KLemming. 1846.">Vara. gifwir sik ther KLemming. 1871--73.">STora vin vm ok läggir sik thz när (använder omSOrg derpå) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 18. - låta blifKLemming. 1846.">Va liggande el. hvilande, låta inträda, låta komma sig till laKLemming. 1871--73.">ST (med afseende på). ä SOm han lagde naEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gra glömsko ok forsumelse EGenden om Tungulus.">Pa syna löfft EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 583 ; " jFr 14. "
läggia (læggia)
7) lägga, genom läggande åKLemming. 1871--73.">STadkomma. gärdh swa gardh at thu lägger ey gap widh ändan GO 882.
läggia (læggia)
8) komma (nåGOt) att lägga sig, däKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa. the baado drotningena ga thera EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bud at lEGgia konungenom KLemming. 1871--73.">STora hugh Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 333.
läggia (læggia)
9) göra liggande, belägga med is. vinterin haffde siona lakt KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2919. - intrans. lägga sig, isbeläggas. the sma swnd mellem KLemming. 1871--73.">STäkit oc her bEGynne nw til at läggie BSH 5: 324 (1508). ib 325 (1508). 10) belägga, betäcka, öfverdraga. lagdher mz gull KLemming. 1844.">Fl 1066. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1194. KLemming. 1862.">Al 8216. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 53. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 230. " gulfwit. .. war skakkerat oc lakt mz dyrom KLemming. 1871--73.">STenom" KLemming. 1871--73.">ST 220. skulu wmgangane. .. läggias (KLemming. 1871--73.">STernenBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di sunt) mz clarom oc renom KLemming. 1871--73.">STenom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 105. " at kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio gwlffuidh oc wmgangane skulu lägghias mz clarom oc renom KLemming. 1871--73.">STenom ib. förse. lEGgia EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bugha mz adror (arcus intendere nervis)" KLemming. 1846.">Vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.">PK 224. 11) inlägga, insmälta. lat skriua å KLemming. 1871--73.">STeinmur ok läggia meth gylta KLemning. 1860. SFSS.">BokKLemming. 1871--73.">STaua thässe siu torEGenden om Tungulus.">Para ok sin höuisk åthäue EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 44 (113, 47). 12) nedläggan använda. lagdhe han KLemming. 1871--73.">STora win oc makt opEGenden om Tungulus.">Pa bökir KLemming. 1871--73.">ST 4. " mykin win war ther a laakt" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3583. " KLemming. 1862.">All thera koKLemming. 1871--73.">ST ther laBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis opEGenden om Tungulus.">Pa" ib 2: 7238. - intrans. nedlägga möda el. arbete. hulkin SOm aKLemming. 1871--73.">STunda mit gul tha lägge mer vpEGenden om Tungulus.">Pa (vinlägge sig mer om) andelika gerningh (appendat plus spirituKLemming. 1862.">Ale qus).. . än likamlika gerningh KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 238. 13) rikta, vända. lagdho sin hugh til at nima KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 119. EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 22 (54, 24). thin hugh thin thanke ok thiin akt hafwer thu ä til örlögh laght KLemming. 1862.">Al 6052. " lagde KLemming. 1862.">Alt sith hiärtä och sinnä til henne" KLemming. 1846.">Va 15. " thz j lEGgin kerlighet til mik" ib 16. ib 49. ladhe EGenden om Tungulus.">Paa theres skiip KLemming. 1862.">All sin akth KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 914. ib 3218. 14) lägga i dagen, visa. mykin thiensit ok fager ord war tha yfFrit fore them lakt KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3764. lägghia dylzsko widher at sik rätta ällir bätra KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 49. 15) erik lagde ther ey ath KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2846. - läggia at sik, låta bekomma sig, visa tecken till oro el. KLagan. smaswennin lägger enkte at sik, vtan thiger oc tholl KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 201. 16) sätta i rörelse. lagdhe han Fran sik (uKLemming. 1871--73.">STräckte) the konungxlico armana KLemning. 1860. SFSS.">Bo 200. 17) sätta sig i rörelse, bEGifKLemming. 1846.">Va sig, tåga. ladhe a wäghen EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 219. " the suensca Fra slottet lade" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1269. - särsk. i Fråga om rörelse i krigiskt syftning: göra anfKLemming. 1862.">All, KLemming. 1871--73.">STorma, tåga. mötto thom sioröfKLemming. 1846.">Vara, oc lagdho til thom Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 193. " KLemming. 1862.">Alexander lägger til thera porta" KLemming. 1862.">Al 1507. " the lagde norden vppo thz slot" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1244 ; jFr läggia up a 3. lagde vnder the vinda bro ib 1250. ath örabro han lagdhe ib 1304. " SOm the jn mot broton lade" ib 9259. " efter däner lEGgia (d. v. s. förfölja) badh" ib 9036. " tha han jn j rytzKLemming. 1862.">Alandh lagde" ib 1: (sfgn) s. 176. " ladhe her KLemming. 1871--73.">STeen aaKLemming. 1871--73.">STadh" ib 3: 4022. ib 3696. - om färd till sjös: fara, lägga (till el. ut; jFr Mnt. lEGgen). the laghdo til land KLemming. 1844.">Fl 8. " the. .. lagdo til landz" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3578. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 10. " the crisno lagdo the til haKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPna" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 129. " vid colmard lagde the til KLemming. 1871--73.">STrandh" ib 2: 8507. " konungen lagde til wKLemming. 1862.">Almassöö" ib 6872. " ib 1: (sfgn) s. 181, 183. at the skullo läggia thiit" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 250. " the danska lagde tha aff KLemming. 1871--73.">STadh moth wisby" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7660. " ib 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5949. the ather at dammac lade" ib 2: 7669. " the til GOtland lade" ib 9089. " tha the vt aff sverige lagde ib 423. "ib 1960. " aff köSOns Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1845.">PMahafn han lagde saa" ib 1490. ib 1: (sfgn) s. 181. mz sin skip KLemming. 1871--73.">STrax j haffnen lagde ib 2: 7824. " mz bläsendhe wädher. .. ladhe konungen KLemming. 1862.">Alth i thz haff" ib 3: 494. " lagde til syoos" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 531. till siöss i moKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKrett lagde han then genaKLemming. 1871--73.">STe leed liika ath GOtland KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5045. " ä hwarth the sedhen mz skeppen lade" ib 5967. " mz baata the teden lade" ib 2: 9077. " lagde the tädhen" ib 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5972. lagde hon a KLemming. 1871--73.">STadh til swerige EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 567. 18) KLemming. 1871--73.">STöta, KLemming. 1871--73.">STicka. med KLemming. 1846.">Vapnets el. redskapets beteckning i dat. (el. ack.) el. förEGången af prep. mäþ el. underförKLemming. 1871--73.">STådd och det träffade föremålets beteckning förEGången af prep. gen, i genom el. til. lägEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gr gläuio gen dracanom EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 492. " mz sit spiwt han til mik laghde" KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 473. honum thykte kassandru koma brat oc et swärdh hafdhe i sinne hände i genom hans hiärta thaghar lagdhe KLemming. 1862.">Al 9980. - med ack. uttryckande det inre objektet och med perSOnens beteckning förEGången af prep. a swa manghe. .. hugg äller KLemming. 1871--73.">STyungh a han lagþu Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 376 (1344, nyare afskr.). - med perSOnens beteckning i ack. lagdhe them badhin saman til dödh KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 418. - intrans. tränga (till), träffa. med prep. til. tha väKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKin af hwario sareno til hiärtat lagdhe (crudeliter pertransibant) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 135. ib 148.
läggia (læggia)
1)) lägga, tillägga. þa KLemning. 1860. SFSS.">Bot skKLemming. 1862.">Al giptamaþren intaka ok til omynd läggia SR 52. 20) lemna, gifKLemming. 1846.">Va. hanom swa GOth GOtz i KLemming. 1871--73.">STadhen läggia Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 20 (1401). ib 163 (1402), 297 (1403), 2: 73 (1408). SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 13 (1490). " lEGgium wij thet samma GOoz Fraan skötwiz kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKiu oc til formeBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDa folka magnusSOn" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 138 (1402, nyare afskr.). ib 73 (1401). kännis iak. .. mik hawa lKLemming. 1862.">Alth (ɔ: lakth) mino. .. sysköno barne thorBerg kärlingh en gardh i tholandum. .. fore twa gardha ib 626 (1407). " hawir iak laakt then fornedBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDho gard tholand fore thet skipte" ib. " hawer laght kronunne Frälsis jordh fult oc faKLemming. 1871--73.">ST fore the schatta jordh" ib 2: 70 (1408). ib 174 (1409). - lägga, gifKLemming. 1846.">Va, anslå. lagde ther wnder fiske sio brytia ok qwerna ok landKLemning. 1860. SFSS.">Bo ok andra manga GOdha lagha KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1180. " thet är laght ok utgiuit af KLemming. 1862.">Almoghans wäghna kununge ok hans härskap til uphäldes" EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 58 (144, 63). kununglik ingiäld the hånom äru laghd til vphäldes ib (145, 63). - byta. jac hawer lagt GOz medh gudhema KLoKLemming. 1871--73.">STre Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 494 (1405). - erlägga, betKLemming. 1862.">Ala. lEGgie KLemming. 1871--73.">STrax ena marck KLemming. 1846.">Vax SO 115. " skKLemming. 1862.">Al KLemming. 1862.">All toll i sweriges rike lEGgias äpther silftKLemming. 1862.">Al, och lEGgis til at hKLemming. 1862.">Alla myntit oppe meth" BtKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 324 (1483, orig.). 21) gifKLemming. 1846.">Va, meddela. läggin til radha KLemming. 1844.">Fl 1407. " farä siden hwart gudh lEGger them til radha" KLemming. 1846.">Va 10. " gudz häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe män j himerike. .. laghde hwar thera til hans hugnadh aff sinom forskyllilSOm" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 268. 22) pålägga (ss utgift el. skatt). ladhe een nyian olaghligh skat KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 674. " lagde maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK sölff a hwan plogh" ib 1: 3316. " vm noghor hiälp kan läggias til Bergx mennena" EGier för NorBerg. I Småstycken på Forn Svenska.">PfN 136. 23) lägga, förelägga, sätta, utsätta, faKLemming. 1871--73.">STKLemming. 1871--73.">STälla, beKLemming. 1871--73.">STämma. mik lagþos tue andre coKLemming. 1871--73.">STa EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 143. " symon lagdhe siälwir forlaghin" KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 104. joseph heth thän SOm innan wKLemming. 1862.">Al war lagdher mz hanum ib 243. " jä k. .. oc min brodhi. .. hauom lakt enä äwirdelighä jordälagho meth. .. thoBergh kiärling" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 620 (1407). " KLemming. 1862.">Alt thz skäpnor the hafwa lakt" KLemming. 1862.">Al 7636. " swa war thz lagt" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1425. marsken thz sa lade ib 3435. " vEGenden om Tungulus.">Pa then dagh man haffde them lakt" ib 1: 3891. " a þem dagh SOm konunger hanom lägger" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 480 (1345, nyare afskr.). i þem KLemming. 1871--73.">STäKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnudagh är hanum wardþer lagdþer ib 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). dagh lEGgia TB 74. " j forsagdhom thima SOm weKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKmäKLemming. 1871--73.">STara lakt haffwa" SO 23. " lagde et rad sig i mellom" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 171. KLemming. 1862.">Alexander. .. sin thanka genaKLemming. 1871--73.">ST thaghar lagdhe (beKLemming. 1871--73.">STäBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDe, fixerade?) KLemming. 1862.">Al 7611. - ordna, anodna, KLemming. 1871--73.">STälla. the gatho lakt thz swa at konung erik loot sik nöghia vEGenden om Tungulus.">Pa KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 948. 24) lägga, underlägga, bringa (under sig). aktilius wan hanum KLemming. 1862.">Alt hans land aff, oc lagde thz op vnder sik Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 29. 25) lägga, försätta, bring (i ett visKLemming. 1871--73.">ST förhållande). GOrden bleff. .. ganska ilda lakt j ödho EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 391 (1508). 26) lägga, göra. med två ack. hKLemming. 1846.">Varaf den ene ett adj. lägger ödhe (ödelägger) badhe hws ok land KLemming. 1862.">Al 1338. " ther ther KLemming. 1871--73.">STodho mote mz qwKLemming. 1862.">Al the finGO aff mik nidherfKLemming. 1862.">Al jak lagdhe them ödhe gööt thera blodh" ib 1663. - lägga, föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlara, döma. laghe KLemming. 1862.">Alla hans Fränder wtlägha KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 788. ib 659, 660. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). han lagde Fridlösan EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grefua aff lippoldh KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 771. " lagdhis ok döBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDis hädhn oc ful mz KLemming. 1846.">Vantro" KL 15.
läggia (læggia)
1) lägga sig (till hvila). " gik han oc lagdhe sigh til söKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPns" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 211.
läggia (læggia)
2) lägga sig, slå sig ned. kom han KLemning. 1860. SFSS.">Bort oc lagde sik i skoga i konung ermentriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS land Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 182. - läEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gra sig, fatta poKLemming. 1871--73.">STo. karl lknutzSOn. .. lagde sig hard at the reysa pKLemming. 1862.">Ala KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1252.
läggia (læggia)
3) sätta sig i rörelse, bEGifKLemming. 1846.">Va sig. oppsprangh iämsköt en KLemming. 1871--73.">STörKLemming. 1871--73.">STe EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">GryKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBer fysker aff dywpet oc lagdhe sik til lanBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dit EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 301. lagdhe sik til en genKLemming. 1871--73.">STigh ib 309. " veKLemming. 1871--73.">STgöta sig KLemming. 1862.">Alle Fra honom lagde (skilde sig Från honom)" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 9163. tåga. EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Greca konungir. .. lagdhe sik til en KLemming. 1871--73.">STadh EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gr 267. - lägga sig, bEGifKLemming. 1846.">Va sig. om fientlig rörelse till sjös. om rigzens fiende wildhe. .. läggie sigh for refKLemming. 1844.">Fle EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 389 (1508, samt. afskr.). at fyenderna te wille lEGgia sigh in wppo räffuelska ledhen ib 394 (1508?).
läggia (læggia)
4) inlåta sig (i), bfatta sig (med). med prep. i. " läggia tik i nokrom wådha" EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 23 (57, 25). läg tik ey i the ting SOm tik äru oSOn. Del 1--9. 1846--57.">FHögh iui tina makt ib 22 (54, 24). lägEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gr han sik i medh nokrom tera vp å annars fördervilse (i förening med nåGOn inlåter sig i sådant SOm går ut på en annans förderf) ib 63 (157, 69).
läggia (læggia)
5) företaga sig. med prep. til. hans Frender lagde sik til at röua Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 352.
läggia (læggia)
6) hängifKLemming. 1846.">Va sig (åt), EGna använda. med prep. til. lagdhe hon sik til KLemming. 1871--73.">STora omSOrgh at hiälEGenden om Tungulus.">Pa henne EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 415.
läggia (læggia)
7) arbeta (för), KLemming. 1846.">Vara veKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKsam (för), KLemming. 1846.">Vara behjälplig (till). med prep. um. thz iag epther myn fadher till welle kom bärgsmän lagde sig mäKLemming. 1871--73.">STh ther om KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siKLemming. 1871--73.">STa forts.) 5806. ib 5469. reKLemming. 1844.">Fl.
läggia (læggia)
1) lägga sig, försätta sig i liggande KLemming. 1871--73.">STällning. fore hans föter hon (lejonet) lagdhis tha KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 2613. lägga sig (till hvila). iacob. .. lagdhis wt a maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKena sidhan SOol war sat KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 218.
läggia (læggia)
2) lägga sig, slå sig ned, läEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gra sig, slå läger. tha sägilde thera hoffwod här vtan amynnit ok lagBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis ther KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1647. tha lagBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis hertogin a axawKLemming. 1862.">Al ok med honom hans rothe KLemming. 1862.">All ib 3882. " thädhan foro the oc lagdhos i depheta" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 423. ib 424. KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 1981. KLemming. 1862.">Al 4557.
läggia (læggia)
3) lägga sig, Frysa till. om is. ysen lägs ther ofwon aar KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8072. ib 3: 2897. - lägga sig, isbeläggas. Frychter jach, at the sma swnd skole lEGgias BSH 5: 326 (1508).
läggia (læggia)
4) upphöra. " at hänna lughin KLemming. 1846.">VanFrägdh matte läggias oc läkias (Cod. C: ofFrägdh matte läggias 398; motsv. KLemming. 1871--73.">STälle i" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu har vFrägh matte lläias 30) KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 938 ; jFr läghia.
läggia (læggia)
5) bEGifKLemming. 1846.">Va sig, fara, lägga ut. för än skipit ladhis Fran lande KLemming. 1871--73.">ST 43.
läggia (læggia)
1) lägga af, aKLemming. 1844.">Flägga, KLemning. 1860. SFSS.">Bortlägga, aftaga och lägga Från sig. lagdhe aff sin hwita mantol KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 280. " the laghdo aff sina hiälma" ib 404. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 204, 223.
läggia (læggia)
2) taga af, taga KLemning. 1860. SFSS.">Bort, KLemning. 1860. SFSS.">Borttaga, aKLemming. 1844.">Flägsna. han lagdhe aff the KLädhe KLemming. 1844.">Fl 1564.
läggia (læggia)
3) lemna å sido, utelemna. thukkir thik thz wara ofKLemming. 1844.">Flankt, tha läg een deel aff KLemming. 1871--73.">ST 165.
läggia (læggia)
4) KLemning. 1860. SFSS.">Bortlägga, upphöra med. lägia af syndena KLemning. 1860. SFSS.">Bo 151. " lagdho sidhan aff KLemming. 1862.">Allan ohöwlikin leek ok danz" KL 101. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 180. EGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 24 (58, 25). KLemming. 1862.">Al 3177, 3391. Ber 278. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 508.
läggia (læggia)
5) afskaffa. " suerd ock spiuth lade iack åff" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (Till. om Chr. II, red. A) 6317. haffue wij oss tagit ffore aff at lEGgie SOdane onytteliget gangn oc osämie SO 121. " hwat SOm war mote the heEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio skiEGenden om Tungulus.">Pan, thz skulle swa af lysas ok läggias af, at KLemming. 1862.">Aldrigh skulle thz vp nyas" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 509.
läggia (læggia)
6) KLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilägga. " fyr än wir läggium þät af therrä i mällin" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). - JFr aKLemming. 1844.">Fläggia, samt läggia ut af.
läggia (læggia)
1) föreläga, Framlägga (till kännedom). j thesse eptirscreffino rEGhlo j huilke lägs hwariom fore helSOnna wäghir EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 8.
läggia (læggia)
2) förelägga, beKLemming. 1871--73.">STämma, utsätta. the lagdho fore en wissan dagh KLemming. 1862.">Al 637. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 286. SO 80. " kommo ey tha SOm fore war lagth" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7998. - JFr foreläggia.
läggia (læggia)
1) lägga Fram. lagdhe Fram thän fingergulsins deel a KLemning. 1860. SFSS.">Bordhit KL 83.
läggia (læggia)
2) erlägga, betKLemming. 1862.">Ala. " han lEGge Fram fyratighi maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKar hinum, sum ekke wilia ryua" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 6: 181 (1350).
läggia (læggia)
3) Framlägga, FramKLemming. 1871--73.">STälla. " lagde the thz ärende Fram" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 8303. - uppgifKLemming. 1846.">Va, namngifKLemming. 1846.">Va. han badh them. .. lEGgia the forrädhara Fram KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4907. - JFr Framläggia
läggia (læggia)
1) lägga in, inlägga. lägge thz in j en linnan KLwt KLemming 1--10. 1883--86.">LB 1: 97.
läggia (læggia)
2) bEGifKLemming. 1846.">Va sig in, sEGla in. lagdo sidan in till heEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgaa Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 345. lagde in til agdo sidho ib 352. - JFr inläggia.
läggia (læggia)
1) lägga ned. laghdo han nidhir a iordhena KLemning. 1860. SFSS.">Bo 210. " lagde han jomFrvn nid" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 167. - lägga ned (ett lik i jorden), beEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">GrafKLemming. 1846.">Va. ther ij lagdhin hänne nidher KLemming. 1844.">Fl 336.
läggia (læggia)
2) lägga ned till förKLemming. 1846.">Varing, gömma. läggia thz nidhir. ther thz KLemming. 1846.">Var väl beuarat KLemning. 1860. SFSS.">Bo 3.
läggia (læggia)
3) nedläga, nedtaga. " j. .. läggin nidhir min baner oc oprätin ouisins baner" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 390.
läggia (læggia)
4) lägga ned, kaKLemming. 1871--73.">STa ned, föra ned. riddara lagdos i tornit nidh KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3892.
läggia (læggia)
5) lägga ned, lägga af, aftaga och lägga Från sig. lagdo thera KLemming. 1846.">Vapn nid KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 258. siin EGhin KLädhe lagdhe han nidh KLemming. 1862.">Al 2812. " hon lagdhe nidher sin glädhis skrudh" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 235.
läggia (læggia)
6) KLemning. 1860. SFSS.">Bortlägga, upphöra med. lEGgia slikan darskap nidh KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3336.
läggia (læggia)
7) nedgöra, fälla. " iiii tusendh ryzer ladhis ther nidher" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3650.
läggia (læggia)
8) nedslå, lufKLemming. 1846.">Va, däKLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPa. lEGge nid hans KLemming. 1871--73.">STora hogmod Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 61.
läggia (læggia)
1) lägga sig ned (till hvila). hon. .. lagdhe sigh ther nidher KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 211. " lagdhe han sik nidhir at SOfwa" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 71.
läggia (læggia)
2) läEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gra sig, slå sig ned. konung KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birge lagde sik nidh j jäneköpung mz riddara ok swena KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 32256. reKLemming. 1844.">Fl.
läggia (læggia)
1) lägga på sig, påtaga. i lEGgen idhert harnisk EGenden om Tungulus.">Pa KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3654.
läggia (læggia)
2) gifKLemming. 1846.">Va, medgifKLemming. 1846.">Va, unna. thz iach lEGger mik nokon roo eller hwilä EGenden om Tungulus.">Pa KLemming. 1846.">Va 48.
läggia (læggia)
3) pålägga (utgift el. skatt). lagdo myket EGenden om Tungulus.">Pa fore wäldh skuldh EGenden om Tungulus.">Pa (Tung) 33. - JFr pKLemming. 1862.">Aläggia, samt läggia up a.
läggia (læggia)
1) lägga samman, lägga i hop. lagdho sin änlite saman hwart vidh annat KLemning. 1860. SFSS.">Bo 222. " tha han hafdhe lakt saman KLemning. 1860. SFSS.">Bokena" ib 56. " han skKLemming. 1862.">Al. .. läggia thiin öghon saman mz sinne hand" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 254. " lagde the sina hender saman, oc loffuade hwar annan sinä tro" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 167.
läggia (læggia)
2) förena, samla. circus. .. oc darius. .. lagdho sik oc sit herskap saman a mot bKLemming. 1862.">Altazar oc baKLemming. 1871--73.">STenianus. Se EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bilonem KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 19. - samla, hoEGenden om Tungulus.">Pa. at läggia samman rijkt KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (AKLemming 1--10. 1883--86.">LBr) s. 212. Ber 236.
läggia (læggia)
3) sammansätta, uppfinna. " lagdho the radh saman at swika han lönlica" KLemming. 1871--73.">STillor. Utg. af G. E. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 340. ib 2: 5. - JFr saman läggia.
läggia (læggia)
1) lägga till, tillägga, öka. opta vpnyadhis thöm SOrghin ok KLemming. 1862.">Altidh lagdhis hänne ä nakat til KLemning. 1860. SFSS.">Bo 202.
läggia (læggia)
2) tilllägga, ytterligare säga. lagdhe han thätta til sighiande KLemning. 1860. SFSS.">Bo 186. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 105. " läg än til et ordh" ib 1: 345. lagdhe han til KL 312.
läggia (læggia)
3) tillägga, tillskrifKLemming. 1846.">Va, lägga till laKLemming. 1871--73.">ST. hon är orsaka for then gerning SOm thu lEGger henne til KLemming. 1846.">Va 36. ib 32. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 256.
läggia (læggia)
4) vända, rikta. " hwar SOm the läggia sin hugh til oc GOdhwilia" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 49. - tillägga, rikta (mot), göra. döBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MDes niis persSOn heynus fFri for then til tKLemming. 1862.">Al SOm oleff nilis[SOn] lade honom til at han skulde haffua slagit hans huKLemming. 1871--73.">STrv BtSOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 1: 277 (1509).
läggia (læggia)
5) försöka. " lagde tha til mz daghtingan" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1066. " bid honum lEGgia til thz beKLemming. 1871--73.">STa" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 332.
läggia (læggia)
6) göra anfKLemming. 1862.">All (till sjös). lagdho the annat sin til, oc sloghos med thom Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 193.
läggia (læggia)
7) gifKLemming. 1846.">Va, lemna, meddela. j läggin til raadh oc päninga oc iak läggir til thwru oc manlikit hiärta KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 261. " taghar them war faat tha lagBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Din them till" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 231. " KLemming. 1862.">Allom lagde hon GOth til (förskaffade, Beredde)" ib 2: 8375.
läggia (læggia)
8) pålägga (utgift el. skatt). att lEGgä thöm ydermer nokor scat eller gengiärdh eller thungä til Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 248 (1403, nyare afskr.). - JFr til läggia.
läggia (læggia)
1) lägga upp, uTBreda. et täpete af silke SOm vpp scKLemming. 1862.">Al läggiäs yui KLemming. 1862.">All cläþen Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 564 (1346).
läggia (læggia)
2) FramKLemming. 1871--73.">STälla, säga. " lägger opp (proponit) maKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK vmskiftelikin thing" Ber 278. - JFr upläggia
läggia (læggia)
1) lägga på sig, påtaga. lagde sin wapn vEGenden om Tungulus.">Pa Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 182. lagde sit harnisk vEGenden om Tungulus.">Pa ib 4. ib 6, 60, 79.
läggia (læggia)
2) pålägga (utgift el. skatt). lagde mykin skat vEGenden om Tungulus.">Pa KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4085. läggia opEGenden om Tungulus.">Pa thunga skatta KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diga utkaKLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 311.
läggia (læggia)
3) anfKLemming. 1862.">Alla, anEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">GriEGenden om Tungulus.">Pa. at han sculle lEGgia sunden vppo KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1246. beerman badh KLemming. 1862.">Alla läggia vppo ib 2359. JFr läggia 17. - JFr läggia a, läggia EGenden om Tungulus.">Pa.
läggia (læggia)
1) lägga ut, erlägga, betKLemming. 1862.">Ala. skKLemming. 1862.">Al han lägghia en öre wth SO 16. SEG 123.
läggia (læggia)
2) vända, uttyda. " hwat hon GOth gör, lägher han KLemming. 1862.">Alth vth tyl ondho" Gers FreKLemming. 1871--73.">ST 31.
läggia (læggia)
3) bEGifKLemming. 1846.">Va sig ut, bEGifKLemming. 1846.">Va sig KLemning. 1860. SFSS.">Bort. lagdho wt opEGenden om Tungulus.">Pa sina reSO EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 296.
läggia (læggia)
1) = läggia af 1: lagde han sit harnisk wtaff Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 78.
läggia (læggia)
2) KLemning. 1860. SFSS.">Bortlägga, låta fara, icke bruka. giorBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis KLemming. 1862.">Aldrigh bäter behoff ath lEGgiä KLemming. 1871--73.">STrenghet och owilliä wtaff än nw HSH 18: 11 (1494).
läggia (læggia)
3) = läggia af 5. sverd oc spiut lagde iak vt aaff KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriEGenden om Tungulus.">Parentes tillagda sifFrorna utmärker den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom EGenden om Tungulus.">Parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (Till. om Chr. II, red. B) 6317.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so läggia may have also been written as læggia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • lägia Bu 416 ; Bir 4: (Avt) 180; SD NS 1: 113 (1402); Di 223.
 • lägya: widher lägya SD NS 1: 234 (1403). läghia, se aläggia. liäghia SD NS 1: 163 (1402).
 • lagia Bu 417.
 • lägx: aa lägx PfN 136.
 • läx Bo 182 ; RK 3: 2897.
 • lagdhe.
 • lagde.
 • laghþe. lägdhe: til lägdhe Lg 3: 389 ;
 • -is Bir 4: 135.
 • läghde MD 51 ;
 • -is Bil 600.
 • ladhe RK 3: 494, 674, 914, 1153, 3507, 4022 ; Lg 219 ;
 • -is ST 43.
 • lade RK 2: 1269, 3435, 7669, 9077, 9089, 9259.
 • ladhä ib 3: 1150.
 • lagþer L.
 • lägder: vid lägder LB 5: 81. laghaþer L.
 • lägh RK 3: 3218 ; Su 37.
 • läk PM XLIX ),
 • läggia sik ,
 • läggias ,
 • läggia a , pålägga. han böriar nw leggia skatten aa MD 369. Jfr aläggia.
 • läggia af ,
 • läggia bort , bortläggan upphöra med. lägh borth alla owerflödhogha oc oskälika likamans kräselikheter Su 37.
 • läggia fore ,
 • läggia fram ,
 • läggia genom ,
 • läggia i gen , lemna från sig, mista. som alle ladhe liffuit i gän Rk 3: 3506. Jfr i gen läggia
 • läggia in ,
 • läggia nidher ,
 • läggia sik nidher ,
 • läggias nidher , lägga sig ned. lagdhis thaghar ij löpin nidher Fl 1333. " lagdis annar thera nidher widher wäghin som dödher ware" Bil 659. lagdhis thager ater nidher ib 275. " the lagdhis alla sofua nidher" Fr 2057. " lagdhis sidhan nidher a thän muld ok hwite sik op a sin skiold" Iv 2573. - Jfr nidher läggia.
 • läggia pa ,
 • läggia saman ,
 • läggia til ,
 • läggia up ,
 • läggia up a ,
 • läggia ut ,
 • läggia sik ut , lägga sig ut, sträfva, arbeta, vara verksam. iag mig fast wth för rikit lagde RK 3: (sista forts.) 4942. - Jfr ut läggia
 • läggia ut af ,
 • läggia vidher , gifva ss ersättning. hanom oc hans arwom annat staz swa mykith goz ii gen widher at lägia SD NS 1: 113 (1402). Jfr vidherläggia. - Jfr at-, ater-, be-, bo-, for-, inne-, ivir-, kast-, radh-, skat-, skrin-, sköt-, sten-, um-, umkring-, und-, undir-, ödhe-läggia, äfvensom gul-, kors-lagdher.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛅᚵᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
PfN
Previlegier för Norberg. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
PK
Sveriges Krönika (vanligen kallad den prosaiska). I Småstycken på Forn Svenska.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Back