Laghbiuþa

Old Swedish Dictionary - laghbiuþa

Meaning of Old Swedish word "laghbiuþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghbiuþa
lagligen hembjuda (jord åt sina slägtingar, innan hon säljes). cum possessiones meas omnes in brusathorp omni legum plenitudine venales eo modo qui patrie legibus laghbiudha nuncupatur, prebuissem omnibus quibus jure propinquitatis preberi debuerunt SD 4: 584 (1337). ib 5: 57 (1341). " haffvum wi lagbiudhit thetta for:dha goodz warom arffwum ib" NS 2: 364 (1411). " thänne. .. eghiodeel lagbiudhyn oc laghstanden äpter allom landz rät" ib 1: 11 (1401). " huilkit godz nempdin witnadhe at laghbudhit oc laghstandit war" ib 15 (1401, nyare afskr.). ib 58 (1401), 574 (1406), 577 (1406), 2: 245 (1410, nyare afskr.). loth vpp. .. sin gardh. .. lagligan lagbodnan ok lagstannan SJ 400 (1474). ib 327 (1465), 361 (1469), 407 (1473). at the (godsen) skulu lagbiwdas FH 5: 137 (1490). " at lagbiwda sköthe och skäla for:de godz ib. "DD 1: 85 (1438, nyare afskr.).

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • laghbudhin.
  • laghbudhyn.
  • lachbudin SJ 327 (1465).
  • lagh bodhin SD NS 1: 577 (1406).
  • lagbodin: -bodnan SJ 400 (1474), 407 (1473).
  • lagbiudhin: -it SD NS 2: 364 (1411)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛒᛁᚢᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back