Laghbok

Old Swedish Dictionary - laghbok

Meaning of Old Swedish word "laghbok" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

laghbok
lagbok. Se Sdw 2: 1256. Priv o skyddsbr 179 (1442). " nw pa torsdag skal STadzsins lagbok läsas for menoghetenä" STb 1: 366 (1482). ffogothen. .. schal. .. haffua the lagbook til fögdidh höre Arnell Brask Biᴵ 22.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • lag-.
  • logh- Saml 34: 281: -book. labok: -in Akt Kungsådr 9 (1431). laboch: -ens STb 2: 487 (1490)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛚᛆᚵᚼᛒᚮᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Priv o skyddsbr
Privilegie- och skyddsbref för Vadstena kloster utfärdade af K. Kristofer åren 1442 och 1444. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back